DLSB

Informace

Malinovka

Malinovka: Oblasti obou základen jsou odděleny otevřeným polem, ideálním pro dělostřelectvo a obranu pozic. Využívejte lesní porost a další kryty jako kopce a budovy. Jinou možností je koordinovaný rychlý čelní útok přes pole, který může vést k vítězství za cenu krvavých ztrát.