DLSB

Informace

Stanovy klanu

Stanovy klanu

Každý hráč klanu je povinen klanový web pravidelně navštěvovat, aby mu neunikly důležité informace týkající se klanových aktivit. Návštěvy na webu jsou průběžně sledovány a dlouhodobá nepřítomnost se považuje za porušení pravidel. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla hrozí vyloučení z klanu.

 

V klanu nebudou tolerovány neslušné nebo vulgární projevy. Může se stát že někomu občas nějaké to slovíčko uteče v zápalu boje, ale nebudeme trpět hráče s mluvou nehodící se na veřejnost.

 

V našem klanu je nutná účast na TS3. To znamená že hráč který je přihlášen ve hře WoT, musí být zároveň přihlášen i na TS3. Toto pravidlo platí bez vyjímky každý den od 16,00 - 22,30 hod. Pokud mu v tom cokoliv brání (porouchaná sluchátka, momentální špatné připojení netu, atd), se omluví některému z velitelů (velitel nebo výkonný důstojník - ne bojový důstojník ). Každý člen který přestane hrát a zůstane přihlášen ve hře, je povinen se přemístit na TS do skupiny pro NEHRAJÍCÍ, kterou opustí až při návratu do hry.

 

Pokud je hráč připojen ke hře v čase od 16,00 - 22,30 hod a obdrží pozvánku na klanovou akci typu výcvik, rota, opevnění nebo CW, je povinen se tohoto zúčastnit a pak záleží na bojovém důstojníkovi kterého si z přihlášených členů klanu vybere. Účast na těchto akcích je průběžně sledována, a hráčům kteří pravidelně ignorují aktivity klanu hrozí vyloučení.

 

Pokud jste účastníky klanových akcí typu CW, rota cvičná bitva, opevnění, dodržujte „rádiový klid“. Pozorně naslouchejte velitelům kteří tuto akci řídí (zpravidla bojový důstojník), dbejte jeho příkazům a mluvte pouze pokud budete vyzváni, nebo pokud budete mít důležité upozornění (např. hrozící nebezpečí z místa na které velitel nevidí). Pokud toto nebudete dodržovat, budete z akce vyloučeni, v případě neustálého porušování pravidla může dojít i k vyloučení z klanu.

 

Pokud nastane situace, že se některý z členů klanu nebude dlouhodobě moci účastnit klanových akcí, nebo bude vědět že nebude po dobu delší než 15 dní přítomen ve hře, napíše omluvenku na klanový web. Pokud se neomluví po dobu delší než 2 měsíce, bude brán jako mrtvá duše a vyloučen z klanu.

 

Klanové porady svolává velitel klanu popřípadě výkonný důstojník. Konají se cca 1x za měsíc a to vždy v neděli. Čas bude upřesněn. Porady je povinen zúčastnit se každý člen klanu pokud mu v tom nebrání důležitější záležitosti soukromého života (zaměstnání, škola, rodina a pod.). Pokud se nemůže hráč porady zúčastnit z nějakého uvedeného důvodu, napíše krátkou zprávu v sekci - Omluvenky.