DLSB

Informace

Severozápad

  Tato mapa obsahuje mnoho skal a stromů. Útesy, domy a obrovské balvany zajišťují kryt dokonce i v nejvíce otevřených částech mapy. Některé osady  a doly je možné použít jako opěrné body pro defenzívní operace.