DLSB

Informace

Ensk

  Ensk: Mix městské a příměstské zástavby se železniční tratí vedoucí napříč. Naplánujte svou taktiku a využijte výhod snadno bránitelných bodů, pokryjte tak otevřená prostranství svou palebnou silou. Dělostřelectvo je velmi vhodné na odražení nepřátelského útoku, ale je třeba jej pečlivě bránit proti pronikajícím a ze zálohy útočícím vozidlům, kterým se bránit.