DLSB

Informace

Opatství

  Opatství (Abbey): Opatství a městečko kolem jsou ústředními body této mapy. Tři přístupové cesty vedoucí ze severu na jih umožňují snadné přesuny. Nádvoří poskytuje ideální pozici pro Vaše dělostřelectvo a tanky. Dlouhý hřeben na západě a rokle vinoucí se na východě poskytují krytí před protivníkem.