DLSB

Informace

Westfield

  Westfield: Svěží lesnatý a kopcovitý terén s vesnicemi roztroušenými po mapě a obrovským rozpadajícím se akvaduktem ve východní části údolí. Srázy nad údolím poskytují perfektní pozice pro odstřelování, ale přesuny otevřeným terénem mohou být riskantní.