DLSB

Informace

Uvodník

Vítáme vás na stránkách našeho klanu.

 

Ve hře existuje několik hodností, nejnižší je záložník a nejvyšší hodností je velitel.

hodnosti jsou: záložník, rekrut, vojín, mladší důstojník, náborový důstojník, proviantní důstojník, zpravodajský důstojník, bojový důstojník, posádkový důstojník, výkonný důstojník a velitel.

 


PŘEHLED HODNOSTÍ POUŽÍVANÝCH V NAŠEM KLANU !!!

 

Rekrut -  nový člen klanu s minimálně jedním tankem tier 10 nebo dělem tier 10.

 

Vojín - člen klanu který dovršil v klanu 30 dní.

 

Náborový důstojník  je ten kdo má velkou důvěru velitele, může posílat pozvánky, popřípadě přijímat žádosti o vstup do klanu.

 

Zpravodajský důstojník - jeho úkolem je komunikace a domlouvání mezi ostatními klany o aliancích, rotách, tréninkách a půjčování hráčů, popřípadě slučování klanu.

 

Bojový důstojník - určuje velení klanu. Jeho úkolem je výcvik ostatních členů klanu ve cvičných bitvách, rotách, CW a také organizovat klanové války. 

 

Výkonný důstojník - získá jej pouze úzký okruh lidí, kteří si získají dostatečnou důvěru velitele klanu, zástupce má téměř neomezené pravomoci, může přijímat i vyhazovat lidi z klanu, může měnit hodnosti a také organizovat klanové války.

 

Velitel  má neomezené pravomoci, od založení až po zrušení klanu, úprava popisu klanu, a samozřejmě veškeré pravomoci jako ostatní hodnosti - není odvolatelný.

 

Ostatní hodnosti se v našem klanu nepoužívají !

 

Vedení klanu má právo vyloučit členy, kteří opakovaně nebo hrubě porušují pravidla, nebo kazí dobré jméno klanu. Slušné chování jak ve hře tak na fóru a dodržování fair play – kdo bude porušovat pravidla WoT a slušného chování může být bez prodlení vyloučen.  

 

Zabíjení a poškozování spoluhráčů, urážení a ponižování je přísně zakázáno.

 

Výběr  teamu pro klanové války má vždy na starosti vedení klanu – neexistuje automatický nárok na zařazení.

 

Klan si vyhrazuje právo nováčka vyloučit bez udání důvodu v průběhu prvních 30ti dnů členství. Stejně tak má nováček právo během této lhůty bez udání důvodu odejít.

 

Hráči musí být české nebo slovenské národnosti.